Toxoplasmosis podle vědců a statistiky

Toxoplasma gondii
Jezírko a kočička


Prvok T. gondii, který se šíří například z kočičího trusu, se v USA vyskytuje až u 20 procent lidí. V Evropě je nákaza toxoplasmou ještě vyšší: ve Francii nebo v Německu se jí nakazí až 80% populace, v Česku asi třetina obyvatel, v rámci celého světa přibližně 50 %.
Většinou však parazit nezpůsobuje žádné potíže. Nicméně za určitých podmínek podle profesorky Leny Brundinové spouští proces, který vyvolává změny v mozku a může vést postižené jedince k sebevraždě.
"Předchozí výzkum ukázal, příznaky zánětu v mozku obětí sebevražd a lidí bojujících s depresemi. V naší studii jsme zjistili, že pokud máte v těle parazita, je u vás sedmkrát větší pravděpodobnost, že se pokusíte o sebevraždu, " uvedla Brundinová. Sama ovšem zdůrazňuje, že většina z lidí, kteří mají v těle Toxoplasmu gondii, se o sebevraždu nikdy nepokusí. To by byla statistika sebevražedných útoků mnohem vyšší. Někteří jedinci jsou jen k rozvinutí symptomů náchylnější.
Nicméně v USA se někdo o sebevraždu se pokusí každých 14 minut. Celkově zemřelo v roce 2009 vlastní rukou 36 909 Američanů. „Podle odhadů trpí 90 procent lidí, kteří se pokusí o sebevraždu, nějakou duševní poruchu. Pokud bychom uměli identifikovat lidi infikované parazitem, umožnilo by to předvídat u koho je vyšší riziko pokusu o sebevraždu,“ uvedla vědkyně.


Zdroj: věda živě

Věk zapomnění je stáří...neříkejme demence, když jsme dosud vitální...

Pihovaté dětství
To je jak ten vtip, jak dcera klade stařičké matce na srdce: "Tady máš v lednici chlebíčky, až ty tvý kámošky přijdou, uvař jim kafe a dej jim je."

Kámošky přijdou a babka vzpomíná: "Co jsem to jenom měla... aha, kafe!" Uvaří ho a zas dumá: Něco jsem jim měla... ahá, kafe! Uvaří další. A zas. Co jsem to jenom měla...? Jasně, kafe! Uvaří ho potřetí. Babky jdou domů a jedna povídá: "Hele, ta Anča už pěkně blbne, co? Ani kafe nám nenabídla." Druhej den přijde dcera a uvidí chlebíčky v lednici. "Mami! Tys jim je nedala!" A babka na to: "A jak jsem asi mohla, když ty potvory vůbec nepřišly!"#Dobrý vtip!, Vtipné a pozitivní, Vtipné okamžiky, Vtipy, Humor v medicíně

Zdraví, Jídlo a zdraví, Prevence a zdraví, Příroda a zdraví, Sex a zdraví, Neurologie, Neurogeneze, Hormony. Které části mozku dokáží nejvíce vytvářet nové buňky?

Lavičky a lidé

Vědci obecně zastávají názor, že mozek prostřednictvím procesu neurogeneze (tj. vznik nových mozkových buněk) i nadále vytváří nové nervové buňky a to dokonce i ve starším věku. Existuje několik věcí z oblasti stravování a životního stylu, které tento proces umí podpořit a urychlit.

Které části mozku dokáží nejvíce vytvářet nové buňky?
Výzkumy ukázaly, že k tvorbě nových neuronů dochází nejvíce ve dvou částech mozku – v subventrikulární oblasti a v části hipokampus. Hipokampus je zodpovědný za schopnost učení a paměti. Když nefunguje správně, vznikají neurogenerativní onemocnění jako například deprese, úzkost či Parkinsonova choroba.

Podporou tvorby nových nervových buněk v mozku během dospělosti dokážete těmto onemocněním nejen předcházet, ale dokonce i zlepšovat své mentální schopnosti.

Co dělat pro podporu růstu nových neuronů v mozku?

1) Fyzická aktivita


Může to znít jako klišé, ale nejúčinnějším způsobem jak podpořit proces neurogeneze v mozku je pravidelná fyzická aktivita. Zrychlení tlukotu srdce a průtoku krve cévami pomocí běhu, jízdě na kole či plavání je výborným způsobem, jak zvýšit hladinu mozkového neurotrofického faktoru (BDNF) a trofického faktoru gliálních buněk (GDNF) – neboli dvou faktorů, které podporují neurogeneze. Endorfiny uvolňované během fyzické aktivity také pomáhají minimalizovat úrovně kortizolu (stresového hormonu) a zároveň zvyšovat úroveň testosteronu, který podobně jako BDNF a GDNF podporují proces neurogeneze.

Tyto hormony a růstové faktory aktivované fyzickou aktivitou jsou kritické zejména pro stárnoucího člověka, protože působí jako elementy zpomalující stárnutí a přitom také zvyšují mentální kapacitu.

2) Meditace


Přínosy meditace jsou vědecky dobré zdokumentovány. K tomu, abyste je získali, vůbec nepotřebujete být nábožensky založení.Stále nové a nové důkazy poukazují na to, že meditace pomáhá zvyšovat hustotu šedé mozkové kůry ve více částech mozku, včetně hipokampus. Hlavním cílem při meditaci je zacílit pozornost člověka na současnost namísto minulosti nebo budoucnosti. Výsledkem je čistá mysl, která vyrovnává mozkovou chemii, včetně látek regulujících neurogeneze.

Přidat pohyb a sluneční světlo
Minimálně jedná studie také potvrdila, že meditace aktivuje integrované funkce mozku, které podporují tak krátkodobé, tak dlouhodobé nervové změny v mozku. Večerní meditace dokáže také zvýšit produkci melatoninu (spánkového hormonu), který se přímo zapojuje do neurogeneze. Amishi Jha z Univerzity v Miami doporučuje takzvaný „trénink mysli“. Jde o metodu, která zahrnuje soustředění se na specifický objekt, jako například nějaký tělesný pocit, s cílem zlepšit strukturu a činnost mozku. To ostatně povede i ke zvýšení inteligence.

3) Strava

Zdravé stravování se může zdát samozřejmostí, ale mnoho lidí stále má špatnou představu o tom, co to opravdu znamená. Váš mozek je tvořen ze 60% tukem. To znamená, že tuk hraje v každodenním stravování velmi významnou roli. Mnoho lidí však stále nahlíží na tuk jako na něco špatného a snaží se mu vyhýbat. Místo něj upřednostňují potraviny bez tuku, případně nízkotučné varianty plné chemických sladidel a umělých příchutí (protože tuk je nosičem chutě, tak jídla bez tuku obvykle nemají žádnou chuť a tak se musí dochucovat uměle).

Nejdůležitější z tuků jsou omega-3 mastné kyseliny, které je třeba konzumovat pravidelně. Dalším nepostradatelným druhem tuku pro tvorbu nových neuronů jsou saturované tuky jako například kokosový olej. Případně ze živočišných tuků je to vepřové sádlo. Absolutní kritická složka saturovaných tuků se zvaná dokosahexaenová kyselina (polynenasycená mastná kyselina ze skupiny omega-3 s 22 uhlíky a 6 dvojnými vazbami, hlavním zdrojem jsou rybí tuky). Ta hraje v procesu formování nových mozkových buněk nezastupitelnou roli.

4) Spánek, sluneční světlo a sex


Spánku se často nedostává takové uznání, jak by si zasloužil, ale pro zdravou činnost mozku je opravdu nezbytný. Nedostatek spánku způsobuje:snížení neurogeneze v hipokampusu narušení hormonální rovnováhy zamlžené myšlení ...
Nedávná studie publikovaná v deníku Current Topics in Behavioral Neurosciences zjistila, že narušení spánku převyšující 24 hodin zpomaluje dělení buněk a v některých případech i samotnou neurogenezi. Vystavení se slunečnímu světlu je dalším faktorem, který podporuje formování nových neuronů v mozku. Během jeho působení se v pokožce produkuje vitamin D. Ten následně zvyšuje hladinu serotoninu (přenašeče mozkových signálů) a tvorbu GDNF v mozku. Optimální doba vystavení slunečnímu světlu se pohybuje mezi 10 až 15 minut denně během léta (minimálně by měly být poodhaleny krk, obličej a ruce). 

No a nakonec tu máme sex. Ten pomáhá snižovat stres a zároveň stimuluje v mozku produkci endorfinů, které navozují pocit blaženosti. Studie z roku 2010 publikována v deníku PLoS ONE zjistila, že sex pomáhá snižovat úzkost a úroveň kortikosteronu. Zároveň stimuluje neurogeneze v mozku.

5) Psilocybin a konopí 


Některé psychoaktivní látky, včetně těch, které se vyskytují v takzvaných „magických houbách“ (psilocybin) a v konopí (THC a CBD) se ukázaly, že napomáhají tvorbě nových neuronů v mozku. Psilocybin zvyšuje neurogeneze v hipokampusu a také zvyšuje schopnost se „odnaučit“ některé negativní reakce. Proto například lidé trpící post-praumatickým stresovým syndromem (PTSD) často uvádějí přínosy užívání psilocybinu.

Konopí, které v současnosti zaznamenává postupnou legalizaci, případně dekriminalizaci v mnoha zemích, obsahuje látky tetrahydrocannabinol (THC) a kanabidiol (CBD), které se vážou na receptory v mozku uvolňující úzkost. Kromě toho tyto látky také podporují neurogeneze.

STŘELECTVÍ A AKUTRAUMA. Hlukem obecně rozumíme každý zvuk nebo zvuky, které škodí lidskému organismu.

Střelba s optikou

O tom, že je hlučné prostředí nebezpečné, asi nikdo nepochybuje, 


ale většina našich myslivců riziko poškození sluchu při střelbě na zvěř neřeší. Při osamělém lovu je člověk vystaven většinou jen jedné ráně, která navíc směřuje od něj a jen málokdo se dnes účastní lovů na drobnou, kde padne několik stovek výstřelů, často i v bezprostřední blízkosti. Přesto i takto nepravidelné a nepříliš četné působení hluku výstřelu může mít velmi nepříznivý dopad na kvalitu sluchu, o kterém je možné najít dost důkazů.

Hluk a jeho dopady na člověka

Na začátek je vhodné popsat, co to zvuk je a jak působí na lidský organismus a především jak vzniká hluk při výstřelu. Zvuk je mechanické vlnění, které prochází zvukovodem a naráží do bubínku, jež se rozechvěje a vibrace přenáší přes kladívko, kovadlinku a třmínek do hlemýždě. Tam na vibrace reagují smyslové buňky, které informace o zachyceném zvuku vedou pomocí sluchového nervu k dalšímu zpracování do mozku.
Kromě této cesty se zvuk ke smyslovým buňkám dostává i přes kosti lebky.
Hlukem obecně rozumíme každý zvuk nebo zvuky, které škodí lidskému organismu, a které vyvolají nepříjemný nebo rušivý vjem či pocit, přičemž mohou mít i další škodlivé účinky.
Intenzita hluku se udává v decibelech (dB). Rozsah hluku začíná na 0 dB, což jsou nejslabší tóny, které lidské ucho rozlišuje, až po nejsilnějších 180 dB, které vznikají například při startu rakety. Decibely se měří logaritmicky. To znamená, že pokud zvuk zesilujeme po deseti decibelech, každý stupeň je desetkrát silnější než předešlý. Čili 20 dB je desetkrát silnější zvuk než 10 dB. Ale 30 dB je už stokrát silnější zvuk než 10 dB. 
Experti se shodují na tom, že dlouhodobá expozice hluku nad 85 dB působí poruchu sluchu. Hluk 130 dB člověk spíše vnímá jako bolest a již po krátkém působení dochází k trvalému poškození sluchových orgánů. Čím je doba pobytu v hluku delší a čím blíž je člověk ke zdroji hluku, tím je hluk nebezpečnější.

Střelba z ručních palných zbraní je jednou z lidských činností, která produkuje takové množství hluku, že může docházet k poškození zdraví člověka, případně zvířat. Důsledky střelby mohou člověka postihovat bezprostředně po vystavení hluku nebo nastupují po delší době. V současnosti se většina ušních lékařů shoduje v názoru, že u třesků způsobených ručními zbraněmi převažují vyšší frekvence, které více poškozují vnitřní ucho. Tyto v podstatě úrazy nazýváme akutraumaty.
Kromě samotné hodnoty hluku a frekvenčního spektra třesku, se u zbraní s velkou počáteční rychlostí výrazně negativně projevuje i strmost tlakové vlny, což je čas, za který je dosaženo maxima zvuku. U výstřelu je to doba kratší než 0,2 s, což znemožňuje ochranný účinek středoušních svalů. K poškození sluchu jsou náchylnější osoby, které prodělaly středoušní záněty, úrazy hlavy a degenerativní poruchy vnitřního ucha. Nejškodlivější je přerušovaný hluk či třesk s takovými přestávkami, během nichž ještě nemohlo dojít k adaptaci na nárazy hluku, takže jsou zachycovány nepřipraveným sluchovým orgánem. Totéž platí při nečekaném výstřelu.

Klinické projevy akutraumatu jsou subjektivně vnímány jako zahlušení, které je charakterizováno i delší nedoslýchavostí a provázeno pískoty různého druhu. Dále je to pocit zalehlosti, tlaku a plnosti v uších, nápadná hlasitost vlastní řeči, přecitlivělost na silné hlukové podněty, bolest hlavy, podrážděnost a jiné známky duševní vyčerpanosti. Tento stav může nastat již po jediném výstřelu v blízkosti ucha. Během krátké doby se tato porucha většinou dobře upravuje, později však úprava trvá déle nebo stav zůstává nezměněn - tedy zhoršen.
V případech, kdy u někoho již došlo ke zhoršení sluchu z důvodu častému působení třesku, není prognóza na zlepšení příznivá. Po opakovaném působení negativních vlivů již totiž nedochází k návratům původně dobrého sluchu, ale k postupnému zhoršování. Toto zhoršování se navíc často objevuje až v pozdějším věku, kdy již postižený třeba ani nestřílí a není vystaven nadměrnému hluku.

POMERANČE

Pomeranče

Asi před měsícem na Šestce v Albertu


 ve frontě na pokladnu, za mnou stojí pár kolem 25 let.  O něčem se chvíli dohadují a kluk říká: “Ne, jsi nemocná. Máš pomeranče.  Holka: “ Prosím, aspoň Míšu.” (Stáli zrovna u malého mrazáku s nanuky co jsou u pokladen)  Kluk: “Ne a neotravuj pořád. “ Chvíli bylo ticho...  Kluk: “ A co bude k večeři? “ Načež mu holka obratem vpálí: “Sežer si ty pomeranče! “

V metru

Jelení shozy (parohy) v metru

Dnes po ránu, metro směr Zličín

Paní ve středním věku usilovně loví cosi v kabelce, nakonec vyndá lahvičku s léky, odsype na dlaň, polkne. Po chvíli vyloví krabičku, vymáčkne další tabletu, polkne. Vyndá láhev s vodou, zapije.

Naproti sedí dva mladíci (M1, M2) a dámu se zájmem pozorují. Paní vyndá tubičku s mastí a namaže si hřbet ruky. Hodí zpět, podá si další mastičku a namaže si bradu.

Uloží, vyndá kapky a nakape si do obou očí, zamrká, znovu nakape a dál sedí se zavřenýma očima.... Mladíci se chystají vystoupit.

M1: To je škoda, vole, že už vystupujem, co?! M2: A proč? M1: Vsadil bych na to, vole, že si ještě bude zavádět vaginální tabletu nebo čípek....

Štítky a MENU je tu všechno o nemocech i lidech....

#školní zdravotní služba #dispensární péče #prevence #pediatrie 7 000 000 ACTA Admin Afektivní neurověda Afty Akáty bílé Akutrauma Alergie Alicia Keys Alternativní medicina Alzheimerova choroba Americké zdravotnictví Amerika Anatomie Antidepresiva Antioxydanty Aristoteles Asertivita Ateroskleróza Basshunter Beletrie Benedikt XVI. Bible Biochemie Bioklimatologie Blogeři sobě Blogy Bohemian melody and songs Bolest Bolest u člověka Bolesti nohou BonaFides Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. Bug Opera Bulvár Buněčné receptory Bylinky Bylinky a spánek Cestovní medicina Cicero Cippolovy zákony stupidity Citový mozek Civilizace Civilizační nemoci Co je psáno Credo Experto Čaj České momenty Dehydratace Demence Demokracie Dengue Deprese Deprivanti a deprivantství Dětská obezita Dětské lékařství dezinformace Diabetes mellitus Diagnostika manipulace Diagnostika v oční medicině Diferenciální diagnostika Diskuze a debaty Dítě Divizna velkokvětá Dlouhá cesta Dna Dobrý voják Dobrý vtip! Domácí lékárna Dr WEB Editace a styl psaní příspěvků EKG Elektřina Elizabeth Blackwell Emergency emoce Energie a my Epidemiologie Erotika na internetu Erythema migrans Etiketa Etnika Evropa Expert v terénu Externí disk Facebook Febrilní křeče Filmy Florence and the Machine Fotografie František Ringo Čech Freud Frustrace Fysiologie Fytoterapie G+ G+ notifikace v Opeře Gastroenterologie Gaudeamus igitur GDX Access Geek Geny a informace Glaukom Google Google AdSense Google Analytics Google Scholar Google+ Hemagel Hepatologie Historie Horečka Hormony Hudba Humor Humor v medicíně Hunting Hyperkinetická porucha Hyperplasie prostaty Hyperpyrexie Hypertensní choroba Hypertenze Hypnotika Chirurgie Cholera Cholesterol Chronický únavový syndrom Chřipka Idiopathické Imunita In Vino Veritas Infekční koutky Infekční nemoci Instinkty Inteligence Interna a kardiologie Internet Ischemická choroba jak na to Jídlo a zdraví Kalium Kamenný most Kardiovaskulární zdraví Karel Kryl Karel Schwarzenberg Karikatura Kašel Kemel Klávesové zkratky Klysma neboli klystýr Kodex internetového diskutéra Koledy Kolokvium Komentáře Konopí Kopírování Krásné ženy Kráťa Kruh Užitečné příspěvky Laboratorní diagnostika Lásky čas Léčivé rostliny Ledviny Legrace Lékař Léky nové generace Lež Life at Google Literatura Lymeská Borelióza Lymeská Borrelióza M.Parkinsoni Maminka Manicko depresivní syndrom Marek Slabý Matka Med smrkový Medicina Meduňka Melatonin Metabolický syndrom Meteorosenzitivita MEXICO MIKROBIOLOGIE Mikrobiom Mikroorganismy Milenci Minerály Mobilní internet moderní medicina MOTOROLA Droid RAZR Moudrost Mozek Mozek a drogy MUDr. Jan Hnízdil MUDr. Plzák Můj pohled na svět Munchhausenův syndrom Murphyho zákony Muži a ženy Myslivost Myšlenka dne NA LAČNO Narcistická porucha osobnosti Názory Nefrologie Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoc z líbání Nemoci dospívání Nemoci prostaty Nemoci štítné žlázy Nemocný vypráví Neuroanatomie a neurofysiologie bolesti Neurogeneze Neurologie Nikon Nobelovy ceny Novinky Novinky a zajímavosti O dětství O chřipce obecně O jmelí O lásce O stárnutí a stáří O závisti Objevy Očkování Oční (ophthalmologie) Oldřich Vinař Optika ORL Osobnost lékaře Osobnostní patologie Ostatní Ostropestřec mariánský Ovoce Paliativní medicina Paměť Parazitologie Patologie Pepa Řepa Pesticidy Pirátství Pivo Placebo efekt Plynové jezírko s oxygenoterapií Počítače a diagnostika Policie Porodnictví a gynekologie Porucha metabolismu Poruchy vědomí Pozitivní myšlení Poznámky Poznáte je? Pravda Preexisting condition Premenstruační syndrom Prevence Prevence a zdraví Proces wuauclt.exe Prof. Koukolík prof. Matějček prof. MUDr František Koukolík Prof. MUDr. Pavel Pafko prohlížeč Opera Propedeutika Prostata Přátelství Přetížení organizmu Příroda Příroda a zdraví Psychiatrická onemocnění Psychiatrie a psychologie Psychoaktivní látky psychoanalýza Psychologie Psychopatie Psychosomatická medicina pudy Půst Racionální výživa Radkin Honzák Rady a tipy Rakovina prostaty (caP) Rath a sedmimilionová krabice Renata Rickrolling Rodina Rozšíření Opery Rychlá pomoc Řešení problémů Sametová revoluce Sanitka Sanitka Mercedes veteran Screenshot Serenoa repens Sex Sex a zdraví Schemer Skupinová hloupost Smazání Facebooku Sociální patologie Sociální sítě Sokrates Soubory .OGG Soukromí Spánek a jeho poruchy Spánek a léky Speciální pedagogika Sport Sportovní lékařství Stahování Stáří Statečnost Statistika Steatóza jater Stomatologie strach Street View stres Sůl v potravě člověka Svoboda Svobodný internet Šampaňské Škola Školní zdravotní služba Švejk Technické spekulace Teotihuacan The New York Times Tipy Tipy a návody Tonometry TOPLekar.cz Toxiny Toxoplasma Transplantace Tráva Trojský kůň Trpajzlíci Třezalka Twitter Twitter Frenzy U bankomatu Unwand Urologie USA Úvod úzkost Václav Havel Vánoce VENEZUELA Verše Veřejné mínění Veverka Videa Vilcacora Virosa Virtuální prohlídka měst Vitaminy Vlídné slovo Voda Vtipné a pozitivní Vtipné okamžiky Vtipy Vyhledávač Výchova WD My Passport YES WE CAN YouTube Zácpa Obstipatio Zahrady Zajímavosti Zákon Závislost Závislosti Zdraví Zdravotní pojištění Ze života lékařů Ze života sestřiček Zrychlení počítače? Židovské Žít je tak krásné Život s holou prdelí Život v přírodě Životospráva a dlouhý život

Oblíbené příspěvky

Vybraný příspěvek

Lékaři a tým záchrany ve službě se nerad fotografuje...pečuje právě o nemocného zcela soustředěný. Modrý kód to nebude!

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA při akci ve službě #Vlídné slovo, Lékař, Ze života lékařů, Ze života sestřiček, Zdraví

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...