MORAL INSANITY A ALTERACE OSOBNOSTI DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA současného prezidenta....veřejná reakce v tisku - sdíleno ze sociální sítě.

Výrok premiéra Sobotky, že Miloši Zemanovi se rozpadá osobnost sice mířil správným směrem, avšak je třeba ho rozšířit: rozpadá se mu celá psychika. Přestože se Zeman i jeho lékařský tým tuto skutečnost snaží utajit, je pro to celá řada nezpochybnitelných dokladů
Země Česká


Pokud se jedná o jeho osobnost, tedy o jeho povahu či charakter, již před dvěma lety jsem na toto téma napsal článek Doplnění diagnózy stanovené prof. Stránským. Mimo jiné jsem v něm uvedl: „Miloš Zeman, už když byl ještě v plné kondici, byl anomální či hraniční osobností s mimořádným, zejména verbálním (slovním) intelektem, avšak silně poznamenanou narcismem a egoismem. Nikdy neměl rozvinuté kritické myšlení (nezaměňovat se schopností kritiky) - jednak se v něm nikdy dostatečně nevycvičil, jednak ho silně zkreslovala jeho deformovaná osobnost. Vždy byl demagogem, lhářem a bezcharakterním, amorálním člověkem.

Každý psycholog nebo psychiatr ví, že ve stáří se člověk stává jednak rigidnějším, jednak se zvýrazňují jeho povahové rysy. Dobře je to vyjádřeno v pohádkách: kdo byl po většinu svého života převážně dobrým člověkem, stává se hodným dědečkem či laskavou babičkou, kdo byl charakterově problémový, stává se zlým dědkem nebo ježibabou. Je to tím, že jak mu ochabuje šedá kůra, prosakují „spodní proudy“ a podobně jako u inkontinence moči dochází k inkontinenci emoční.

A Miloš Zeman si „učurává“ stále častěji a stále víc. To poslední, namířené na Bohuslava Sobotku, je už mimořádně nechutné: „Když ve vztahu, který fungoval skoro čtyři roky, vyhazuješ partnera čtyři měsíce před volbami, tak se chováš jako svině,“ řekl v televizi, tedy tam, kde by se měl korigovat snad víc než kde jinde. Na tomto jeho výroku je pozoruhodné i to, že se mu začíná rozpadat i jeho jedna z dosud největších zbraní: zneužívání (bonmotů a ) analogií. Vyhazování partnera je něco úplně jiného než vyhazovaní politika a vyhazování partnera čtyři měsíce před volbami jde kamsi do boku, neboť navozuje představu, že jde o přítele nebo intimního partnera a zcela pomíjí pravidlo, že jacíkoli partneři se prostě „vyhazují“, když číše přetekla a o žádnou svini tu jít vůbec nemusí.

Ve zmiňovaném článku jsem si posteskl, že nemám k dispozici vyjádření psychiatra. Nyní ho už mám, a to od člověka nejpovolanějšího, od nestora českých psychiatrů a mezi lékaři kultovní osoby doc. Miloše Vojěchovského. Z jeho rozhovoru publikovaném v časopise Vital vybírám:
„Prostudoval jsem životopisy a zdravotnické záznamy našich prezidentů, TGM, Beneše, Háchy a Gottwalda. A pokračoval jsem Leninem, Stalinem a Hitlerem. Zajímalo mě, do jaké míry ovlivnil jejich zdravotní stav, zejména výskyt neuropsychiatrických poruch osudy našeho státu. Podobné výzkumy vedl britský psychiatr a politik David Owen, který studoval zdravotnické záznamy řady evropských politiků. Owen poprvé užil pojem syndrom hybris, syndrom mocenské pýchy. Tento syndrom je plně rozvinut i u našich politiků… Náš prezident pravděpodobně trpí alkoholovou encefalopatií s degradací charakteru. Má velkou kognitivní rezervu, takže žádné poruchy paměti zatím nemá… Psychické zdraví našich politiků je pro národ neobyčejně důležité, protože v kritických chvílích rozhodují o životě a smrti nás všech. Němečtí psychiatři po pádu Hitlera požadovali, aby každý příští kandidát na vedoucí funkci byl podroben expertíze. To se ale neděje a psychiatrické profily nejvyšších státníků jsou často velmi problematické… (Zeman) také zřejmě má moriatické nálady (ABZ slovník: nejapné žertování a vtipkování, ztráta sociálních zábran, obtěžování okolí vulgárnostmi a nevhodným chováním, častý příznak u organických poruch mozku). A projevuje se u něj diabetická porucha zraku – retinopatie… Padá dopředu při chůzi ze schodů, podobně jako padal Castro.”

Abych dokumentoval, že Zemanovi se rozpadá celá psychika, odkazuji na vyjádření jiného zcela věrohodného odborníka, profesora neurologie na univerzitě v Yale Marina Jana Stránského, http://video.aktualne.cz/dvtv/stransky-zemanova-diagnoza-ohrozen-je-prezident-i-stat/r~ec3d31bcef3f11e4ad630025900fea04/, na které jsem před dvěma lety reagoval. Je zřejmé, že také jeho obavy se naplňují a budou se dál naplňovat.

Akademici typu Miloše Vojěchovského a Martina J. Stránského se ovšem nevyjadřují „havlíčkovsky“ lapidárně. Troufám si tvrdit, že si myslí to stejné co já, ale neřekli to: Miloš Zeman se nesmí znovu stát českým prezidentem.

Bohumil Sláma, psycholog, sdíleno pro sociální sítě

Nosiče informací ustavičně proudí lidským tělem. Říkáme jim liganty. Můžeme si je představit jako řetězce sestavené z aminokyselin v jeden celek - peptid. Nekonečné množství kombinací aminokyselin v řetězci umožňuje řídicímu systému přenášet nekonečné množství informací.


Dům v zeleni pod starým dubem je romantika klidu

Můžeme se od přírody učit...Naše tělo je stvořeno velmi dokonale. Vědci se snaží pochopit důmyslnost mechanizmů, jak tělo funguje.  Každá buňka je smysluplně řízena ve své činnosti třemi propojenými řídicími systémy: centrálním nervovým systémem (mozkem), endokrinním systémem (žlázy s vnitřní sekrecí) a imunitním systémem (kostní dřeň, bílé krvinky, slezina, brzlík a další lymfatické tkáně - střeva, mandle apod.). 
Tyto tři systémy mezi sebou navzájem neustále komunikují a vyměňují si informace.
Když lékaři  (vědci)  při pitvě těla objevili tajemné bílé provazce, které se táhnou od mozku k různým orgánům, správně odhadovali, že se asi touto cestou šíří jistá informace, pomocí které mozek ty orgány ovládá. Tento objev se potvrdil s vynálezem telefonu a šíření zvuku pomocí drátu. Dnes víme, že informace můžeme přenášet i jiným způsobem – příkladem je rádio, televize, mobilní telefon. A stejné je to v našem těle.
Informace z řídicích center se šíří mimobuněčným prostorem.
Tomuto tématu se celý život věnoval německý lékař Dr. Reckeweg a založil teorii homotoxokologie. Nosiče informací ustavičně proudí lidským tělem. Říkáme jim liganty. Můžeme si je představit jako řetězce sestavené z aminokyselin v jeden celek - peptid. Nekonečné množství kombinací aminokyselin v řetězci umožňuje řídicímu systému přenášet nekonečné množství informací. S rozvojem kybernetiky se našemu poznání vyjasnilo, co to znamená. Takže řídicí systém prostřednictvím ligantů přenáší informace. Ta se dostane k buňce a je na příjem těchto informací také vybavena. Je to další zázrak přírody.

Na povrchu buněk jsou tzv. receptory, což jsou skupiny otvorů velice specifických tvarů. V technickém světě budeme hovořit o přijímači, radaru, satelitu, fotobuňce. Obojí liganty i receptory mohou mít nekonečné množství různých tvarů.

Klíč a zámek. 
Jen speciální klíč se může dostat do speciální klíčové dírky. A jestli do sebe zapadají, pak se klíčem dají otevřít dveře. Pokud tvar ligantu odpovídá přesně tvaru receptoru, vnikne do nitra buňky. Pokaždé, když určité seskupení aminokyselin najde na povrchu buňky receptor, který odpovídá jeho tvaru, propluje otvorem receptoru do nitra buňky a vyvolá celý řetězec různých chemických reakcí buď správných, pro tělo prospěšných nebo také špatných, které mohou způsobit nemoc.

*  Na receptor se nalepí nesprávný řetězec aminokyselin, který má chybný tvar - zablokuje jej a tak brání buňce, aby přijímala řídicí informace. Nesprávná reakce buňky pak vede k nemoci, třeba alergii, reakce je přehnaná, neadekvátní - ač měla být původně obranná, změní se v agresivní - každý, kdo trpí alergií, si dokáže její agresivitu představit. V krajním případě může dojít i k úplnému zhroucení imunity.

*  Mezi nejtěžší nemoci řadíme ty, které vyvolal virus.
Za určitých okolností může choroboplodný virus vniknout do buňky skrz jeden z buněčných receptorů. Takový virus pak vloží do buňky svou vlastní DNA (deoxyribonukleovou kyselinu) a začne se rapidně kopírovat v buňce, bezpečně chráněn jak před obranným systémem lidského organizmu, tak před případnými protivirovými léky. Virus pak zůstane v buňce „ uschován“ až do doby, kdy se rozmnoží do takové míry, že buňku zničí a vytryskne z rozpukané buňky do organizmu. Častým výsledkem takového zaplavení organizmu patogenními viry jsou nejrůznější poruchy, od přechodných lehkých onemocnění až po vážné, dokonce smrtelné choroby.

*  Imunitní systém se vyvinul k ochraně jedince před okolním prostředím obsahujícím nesčetné cizorodé částice. K tomu, aby byla jeho funkce účinná, musí imunitní systém rozlišovat mezi antigeny, proti kterým by byla imunitní odpověď prospěšná, a antigeny, proti kterým by byla škodlivá. Jinými slovy, imunitní systém musí rozpoznat „cizí“ od "vlastního". Z důvodů, které byly objasněny teprve nedávno, náš imunitní systém někdy “udělá chybu“ a mylně určí vlastní tkáň jako cizího vetřelce, s výsledkem, že naše tělo začne bojovat proti sobě-jak je tomu například u revmatické artritidy, ulcerózní colitidy, systémového lupusu, roztroušené sklerózy atd.
Procházíme svým vývojem. To se také týká léčení. Dokud jsme neznali tyto mechanizmy, byla naše léčba zaměřena jenom na zmírňování nebo potlačování příznaků. Jako tomu bylo v případě alergie, kdy jsme zvyklí na antihistaminika nebo protialergické léky. Ony sice neřeší příčinu, ale alespoň nám umožní žít s mírnějšími příznaky.

Horší je to v případě proniknutí viru do buňky, tam si ještě neumíme poradit, příkladem je léčení AIDS nebo třeba obyčejného oparu. V případě autoimunitních nemocí si tělo vytváří protilátky proti vlastním tkáním a mnohdy dokonce hrozí, že vlastní imunitní systém své vlastní tělo zničí, jako je to v případě thyreotoxikózy (zvýšené činnosti štítné žlázy), u revmatoidní artritidy nebo ulcerózní kolitidy, kdy výsledkem autoimunitní reakce je zánět na sliznici tlustého střeva, který se projevuje průjmem, křečemi a krví ve stolici a hrozí, že se vytvoří vřed a střevo praskne ... Takže do této doby jsme nuceni poplašený imunitní systém zastavovat použitím imunosupresiv (imunitu potlačujících léků) a protizánětlivých léků, které zmírňují projevy zánětu i s vědomím vedlejších příznaků, které všechny tyto léky bez výjimky mají.

Snad nejhorší dopady mají imunosupresiva. Udělejme si představu, co hrozí. Naše tělo si neustále tvoří nové a nové buňky, hovoříme zde také o rakovinných buňkách, každý člověk má v sobě rakovinné buňky. Imunitní systém svou základní funkcí tyto rakovinné buňky rozpoznává a hned je ničí.
A nyní se přesuňme do autoimunitní nemoci, probíhá zde nesprávný proces, který jsme si výše popsali, je nasazena léčba imunosupresivy. Autoimunitní nemoc díky nim zastavíme nebo třeba jen zpomalíme - slovo suprese znamená potlačení. Nemoc uklidníme. Avšak v našem těle se neustále tvoří rakovinné buňky, co v tomto případě? Imunitní systém je potlačen - zastaven - nefunguje. Zastavíme třeba revmatoidní artritidu, ale v těle začne proces rakoviny.

  Přírodní zákony se nedají obcházet. Jak bylo řečeno v úvodu, stále se můžeme od přírody učit a určitě také v přírodě řešení najdeme.

Prevence, životní styl a záněty ústní dutiny Afty, Civilizační nemoci, Medicina, Stomatologie

Pravidelným čistěním zubů chráníme svůj chrup, ale také srdce.
Zuby čistit dvakrát denně jinak hrozí vyšší riziko infarktu

Pravidelným čistěním zubů chráníme nejen svůj chrup, ale také srdce. Skotští vědci sledovali osm let jedenáct tisíc lidí a došli k závěru, že ti, kteří zanedbávali ústní hygienu, měli o 70 procent vyšší riziko srdečních problémů. Článek publikovali v odborném časopise British Medical Journal.
Průzkum nepřináší podle českých lékařů nic nového, protože údaje o tom, že vazba mezi ústní hygienou a kardiovaskulárními chorobami - zejména ischemickou chorobou srdeční, je už známa od konce 80. let z epidemiologických studií. A existuje i celá řada dalších studií.Přednosta kliniky kardiologie pražského IKEMu Josef Krautzner o spojitosti čištění zubů a nemocemi srdce:

„Když si někdo nečistí zuby, vede to k zánětům, které jsou okolo zubů. Každý zánět stimuluje imunitní systém, tím se uvolňují různé působky, které mohou přispívat k tomu, že pláty, které máme při aterioskleróze se stávají zranitelnějšími a mohou prasknout. Následkem toho vzniká infarkt myokardu nebo mozková příhoda,“ říká přednosta kliniky kardiologie pražského IKEMu Josef Krautzner. Kardiovaskulární choroby se vyskytují u lidí s nízkým socioekonomickým statutem. Záněty zase mají v ústní dutině nejvíce kuřáci.
Nemoci srdce mohou lidé odvrátit nejčastěji dodržováním zdravého životního stylu - dietou bohatou na ovoce a zeleninu, rybí maso a nenasycené tuky. Mnohem menší rizikovou skupinou jsou lidé, kteří nekouří, nemají nadváhu a často se pohybují.
Infekční nemoci ústní sliznice mají různý původ, průběh, prognózu. Setkáváme se s nimi ve všech věkových kategoriích, postihují jedince celkově zdravé i jedince disponované ke vzniku oportunních infekcí.

Akutní průběh virových stomatitid, zejména primární herpetické gingivostomatitidy, jež je nejčastější formou klinicky manifestní primoinfekce vyvolané herpes simplex virem, je relativně často důvodem k neoprávněnému podávání antibiotik v dětském věku.
Diagnóza
„aftózní stomatitidy“, jež je v rámci oboru orální medicíny jen synonymem pro chorobu ústní sliznice nejasného původu označovanou častěji pojmem recidivující afty, není dnes již pro výše uvedené akutní stavy použitelná.
V tomto sdělení omezeného rozsahu nelze upozornit na všechna úskalí, jež diagnostika a terapie těchto chorob skýtá, včetně potřeby jejich exaktního a rychlého odlišení od mnohem závažnějších orálních projevů některých chorob hematologických (akutní leukémie, agranulocytóza), autoimunitních (pemphigus vulgaris, systémový lupus erythematodes), premaligních (orální leukoplakie, aktinická cheilitida) i nádorových (karcinomy ústní sliznice).

Léčba většiny těchto chorob (s výjimkou herpes labialis), prováděná bez relevantní pracovní diagnózy, nemůže být úspěšná . Obvykle vede jen k oddálení správné diagnózy a zahájení adekvátní terapie. Daná problematika představuje typický mezioborový problém, jemuž v našich domácích podmínkách není dosud věnována z různých důvodů, zejména však v důsledku určitého podceňování závažnosti tohoto aktuálního tématu, dostatečná pozornost.

Infekční choroby jsou významnou součástí skupiny nemocí, jež mohou postihovat sliznici dutiny ústní. Mezi jejich specifické rysy patří určitá uniformita klinického obrazu, mezioborové postavení mezi zubním lékařstvím, dermatovenerologií, infektologií a otorinolaryngologií, v neposlední řadě i náhlý vznik a akutní průběh
velké části těchto onemocnění s výraznými subjektivními potížemi, které nemocného nutí vyhledat pomoc zubního či praktického lékaře.
Infekční nemoci ústní sliznice můžeme rozdělit podle jejich původu na virové, bakteriální, mykotické, parazitární, které se v našich podmínkách nevyskytují, či jen zcela výjimečně.

Virové infekce


Infekční choroby virového původu patří mezi vůbec nejčastější onemocnění ústní sliznice. Jejich klinická závažnost je různá, průběh většinou akutní, někdy recidivující, méně často chronický.
Mezi choroby ústní sliznice a rtů vyvolané lidskými herpesviry patří primární herpetická gingivostomatitida, herpetická stomatitida (intraorální recidiva herpes simplex), též herpes labialis, postižení ústní sliznice při eczema herpeticatum, dále herpes zoster v oblasti 2. a 3. větve n. trigeminus (zoster facialis) a zoster oticus s postižením n. facialis a n. glossopharyngeus, infekční mononukleóza, chronická glositida vyvolaná virem
Epsteina-Barrové, cytomegalovirová choroba a Kaposiho sarkom HIV-pozitivních jedinců .

Část těchto onemocnění je zprvu charakterizována netypickým stadiem s celkovými příznaky včetně vysokých teplot, únavnosti, nechutenství, dále paresteziemi a intenzivní bolestivostí v místech pozdějšího výsevu slizničních eflorescencí, zejména při primární herpetické gingivostomatitidě a při herpangíně.
Herpetické eflorescence mají podobu puchýřků různé velikosti, většinou však rychle praskají a zanechávají na ústní sliznici různě rozsáhlé, povrchní bolestivé eroze . Téměř vždy nacházíme odezvu v regionálních lymfatických uzlinách.

Při infekční mononukleóze vzniká povlaková angína s odynofagií a enantémem měkkého patra (Holzelovo znamení), krční lymfadenopatií, provázená hepatosplenomegalií, vzácnější jsou obrny hlavových nervů.
Klinicky zcela odlišnou afekcí ústní sliznice vyvolanou virem Epsteina-Barrové je chronická benigní glositida imitující orální kandidózu a slizniční hyperkeratózy – leukoplakie. Poprvé byla popsána jako tzv. hairy leukoplakie u HIV-pozitivních jedinců, vyskytuje se však i u jedinců s poruchou obranyschopnosti z jiných důvodů .

Při cytomegalovirové chorobě, postihující pouze výrazněji imunoalterované jedince, mají slizniční změny netypickou podobu torpidních, silně bolestivých ulcerací palatinální sliznice.
Kaposiho sarkom HIV-pozitivních jedinců je nádorovým bujením indukovaným virem HHV-8. Jeho projevy v dutině ústní v podobě lividní makuly relativně rychle se měnící v exulcerující prominenci mohou být iniciální známkou tohoto nádorového onemocnění.
Léčba herpesvirových slizničních infekcí nemusí být jen symptomatická. Lokálně i celkově lze podávat velmi účinná virostatika, nejčastěji ze skupiny acyklických nukleosidů, a to v závislosti na tíži choroby, celkovém zdravotním stavu a původci infekce. Problémem zůstává profylaxe recidiv herpesvirových infekcí trvale disponovaných jedinců.

Mezi choroby ústní sliznice vyvolané enteroviry (Coxsackievirus, ECHOvirus) patří herpangína Zahorsky a hand-, foot-, and mouth disease. Jsou charakterizovány akutní virovou faryngostomatitidou , někdy spojenou s kožním exantémem, ale i meningeálním
drážděním, intersticiální pneumonií, protrahovaným průběhem. Léčba zůstává jen symptomatická .
Choroby ústní sliznice a rtů vyvolané poxviry reprezentuje v dutině ústní jen vzácně se vyskytující molluscum contagiosum. Klinicky je nelze rozpoznat od mnohem častěji se vyskytujících iritačních pseudofibromů ústní sliznice. Léčba je chirurgická, spočívá v excizi prominence .
Chorobami ústní sliznice vyvolanými lidskými papilomaviry jsou – podobně jako na kůži – veruky, méně často condyloma acuminatum a fokální epiteliální hyperplázie . Jejich odlišení od jiných drobných chronických afekcí ústní sliznice je mnohdy nemožné. Léčba spočívá v šetrné excizi.

Bakteriální infekce

Infekční choroby ústní sliznice bakteriálního původu souvisí s trvalou přítomností některých mikroorganizmů, zejména fuzobaktérií a orálních spirochet zubního mikrobiálního povlaku v dutině ústní, o čemž svědčí začátek onemocnění v oblasti dásňového výběžku.
Nekrotizující ulcerózní gingivitida (vředovitý zánět dásní), parodontitida a gingivostomatitida jsou různými vývojovými stadii jediné nemoci (tzv. nekrotizující parodontální choroba). Vzniká z plného zdraví, bez prodromálních příznaků u mladých, zdravých jedinců (často jen zdánlivě)
s nedokonalou ústní hygienou. Je charakterizována silně bolestivým, nekrotizujícím zánětem a rozpadem gingivy, později i pod ní ležící kosti dásňového výběžku a ústní sliznice. Léčba je však jen lokální, založená na působení různých slizničních antiseptik (např. chlorhexidin) včetně peroxidu vodíku. Nekrotizující gingivitida není v současnosti častou chorobou, avšak její význam v celosvětovém měřítku nebývale vzrostl v důsledku rozpoznání její relativně časté asociace s HIV infekcí, jejíž může být iniciální klinickou manifestací. V současnosti je proto průkaz nekrotizující gingivitidy důvodem k vyšetření HIV statutu .

Orální symptomatologie může provázet i specifické záněty – tuberkulózu a syfilidu. Jejich projevy v dutině ústní nejsou časté a typické, mohou však být příčinou diagnostických rozpaků a neadekvátních léčebných zákroků, byť jsou prakticky vždy provázeny mnohem typičtější extraorální a laboratorní symptomatologií těchto celkových chorob .
Mykotické infekce
Mykotická onemocnění ústní sliznice jsou zastoupena téměř výhradně orální kandidózou (kandidiázou), jejím původcem je nejčastěji Candida albicans, méně často tzv. non-albicans druhy. Vzácněji se můžeme setkat s orálními projevy zygomykózy a aspergilózy .

Orální kandidóza je poměrně častou oportunní infekcí ústní sliznice, vznikající u dočasně či trvale disponovaných osob při lokálním či celkovém narušení jejich obranyschopnosti včetně dysmikrobie trávicího traktu po podávání širokospektrých antibiotik .
V klinické praxi rozeznáváme několik forem orální kandidózy s rozdílnou závažností, průběhem, klinickým obrazem i léčbou. Nejčastěji jde o formu pseudomembranózní s tvorbou typických bělavých povlaků na zarudlé sliznici , nebo o atypickou formu erytematózní – bezpovlakovou, která je charakterizována jen erytémem, palčivostí ústní sliznice a xerostomií .
Odynofagie je vždy známkou kaudální propagace mykotické infekce.Léčba spočívá dle závažnosti choroby v podávání antiseptik a azolových antimykotik lokálně či celkově, úpravě ústní hygieny, ošetření chrupu a řádné hygieně infikovaných snímatelných zubních protéz. Zvlášť obtížná je terapie chronické orofaryngeální kandidózy onkologických pacientů. U části nemocných zůstává problémem dispozice k recidivám této kvasinkové infekce, která může být východiskem jejího dalšího šíření v disponovaném lidském organizmu. Nevysvětlitelně recidivující či jinak netypicky probíhající orální kandidóza může být i prvním klinickým projevem HIV pozitivity.

Candida-associated lesions-glossitis rhombica mediana (Brocq-Pautrier) a lingua villosa nigra jsou méně obvyklými, izolovanými postiženími sliznice hřbetu jazyka, při jejichž vzniku má kvasinková infekce pravděpodobně rozhodující význam . V prvním případě jde o vznik vyhlazeného políčka oválného či kosočtverečného tvaru ve střední třetině hřbetu jazyka, v jehož rozsahu chybí fyziologický povlak hřbetu jazyka. Sliznice je proto citlivá, palčivá až bolestivá. Druhá afekce je charakterizována náhlým vznikem hnědého až černého povlaku jazyka v důsledku hypertrofie filiformních papil . Častěji vzniká po dlouhodobé neuvážené aplikaci antiseptik do dutiny ústní, po perorální léčbě antibiotiky a u kuřáků.
Léčba obou chronických afekcí je často velmi svízelná.

Bolavé ústní koutky (angulární cheilitida) je pojem pro označení zánětlivého postižení ústních koutků,
vyvolaného obvykle smíšenou mykoticko-bakteriální infekcí, rozvíjející se zde izolovaně na podkladě lokálních, méně často celkových predisponujících faktorů.
Postižení je obvykle oboustranné. Při typickém průběhu v oblasti ústních koutků nacházíme výrazně zarudlá, bolestivá políčka s centrální ragádou,někdy snadno krvácející při pouhém otevření úst. Léčba angulární cheilitidy je lokální a spočívá v podávání kombinací antimykotik a antibiotik či antiseptik. Výrazně obtížnější je u jedinců s atopickým ekzémem.


Konopí léčí. Léčivé rostliny

Konopí léčí

Zmínky o léčivých účincích konopí sahají daleko do minulosti, konopí se používalo zejména na územích Číny, Indie, starověkého Egypta či Řecka. Bylo ale součástí lékařova kufříku i v moderní historii.


 Zlom nastal v roce 1932 v souvislosti s prohibicí v Americe, kdy tato rostlina začala být zakazována a démonizována a zažila se řada lidových, spíše pejorativních označení jako marihuana, ganja, pot, mary jane nebo weed. Teprve v posledních letech dochází v důsledku liberalizace, ale i nových vědeckých výzkumů k jejímu znovuobjevení a postupné legalizaci.

Někteří z odpůrců využití konopí pro léčebné účely se často odvolávají na nedostatek vědeckých studií, nemají však docela pravdu. Na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě se využití konopí věnuje více než 50 let profesor Rafael Mechoulam, původem z Bulharska. Spolu se svými spolupracovníky v 60. letech objevil tzv. canabidiol (CBD), látku, která je obsažena v rostlině a má zásadní účinky při léčbě některých onemocnění. Následně se jim podařilo izolovat THC (tetrahydrocannabinol) a dokázat, že tato látka dokáže aktivovat receptory v lidském mozku, které chrání před symptomy a obtížemi, jako je například nevolnost při chemoterapii nebo bolesti při degenerativních onemocněních. Jedním z blízkých spolupracovníků prof. Mechoulama v Jeruzalémě je držitel řady vědeckých ocenění Dr. Lumír Hanuš, původem z Olomouce. Ten konopí označil za jedno z nejbezpečnějších známých léčiv.

ÚČINKY SE LIŠÍ
Pro velkou část lékařů je problematické, že se efekt konopí může u různých pacientů lišit. Je tedy naprosto zásadní s pacienty pracovat a dávkování, druh a způsob podání přizpůsobovat. Některé kliniky provádějí laboratorní testování svých produktů s cílem standardizace léčiva; je-li však pacient odkázán na své pěstitelské schopnosti či omezené možnosti, může se obsah jednotlivých látek v rostlině a logicky také jejich efekt lišit.
V souvislosti s objevem CBD a dalších canabinoidů, šlechtění jednotlivých druhů a vytváření hybridů nabízí konopí velké množství variant na nejrůznější problémy. Výběr toho správného druhu však vyžaduje konzultaci s odborníkem.
Všeobecně se konopím léčí bolesti, nespavosti, migrény, nevolnosti nebo nechutenství. Používá se při léčbě postraumatických stresových poruch, epilepsie či Crohnovy choroby. Zmírňuje vedlejší účinky chemoterapie a radioterapie a zkoumá se rovněž jeho vliv na léčbu některých druhů rakoviny. Významnou roli hraje také v oblasti paliativní péče.

JAK HO UŽÍVAT?
Konopí je možné používat několika způsoby – povrchově, sublinguálně, kouřením, vaporizací (inhalací) požitím a požitím v syrovém stavu. Každý z těchto způsobů má své přednosti i úskalí. Lékaři i pacienti se shodují, že kouření je nejefektivnější a nejrychlejší variantou, ale má negativní dopad na plíce. Tomu se snaží předejít vaporizace.
V případě nespavosti se doporučuje pojídat konopí ve formě koláčků či čokolády či použít konopnou náplast.
Masti z konopí působí jak na povrchové kožní problémy, tak do hloubky při svalových onemocněních a bolestech.
Při požití v syrovém stavu se využívají listy rostlin, které by se jinak vyhodily.
Obsah účinných látek v listech je nižší, přesto mají léčebný efekt. Samy o sobě však listy nejsou moc chutné. Doporučuje se tedy čerstvý zeleninový džus, do kterého se přidají.

LICENCE PRO UŽIVATELE
V zemích, kde je užití pro lékařské účely legální, existují různé modely regulace a distribuce. V Izraeli je v současné době 8 licencovaných pěstitelů, 600 registrovaných konopných patentů a 22 000 pacientů s licencí pro užívání. Na základě diagnózy dle seznamu závažných onemocnění má pacient nárok na licenci pro užití konopí. Získání této licence upravuje tzv. Protokol 106.
Např. v případě onemocnění rakovinou získá pacient licenci do 48 hodin. U gastrologických či neurologických onemocnění se lhůty pohybují v rozmezí od 3 do 12 měsíců a jsou podmíněny vyčerpáním jiných způsobů léčby.
O licenci, kterou je nutno po čase obnovit, žádá za pacienta ošetřující lékař – specialista. Pacient pak má možnost kontaktovat jednu z autorizovaných klinik, např. Tikun Olam, Breath of Life či Better, jejichž odborný personál zajišťuje asistenci při výběru vhodného léčiva a jeho dávkování. Existují rovněž různé způsoby distribuce – osobně ve specializované lékárně či dovážkou na místo bydliště.

REKREAČNĚ UŽ JE TO LEGÁLNÍ
V současné době v Izraeli převládají tendence k větší liberalizaci a v březnu tohoto roku došlo k dekriminalizaci rekreačního užívání. Ministr zdravotnictví – zástupce ultra-ortodoxní náboženské strany United Torah Judaism - Yaakov Litzman předložil návrh reformy, která by měla urychlit čekací lhůty na licence, umožnit předepisování konopí i obvodními lékaři a distribuci konopných léčiv prostřednictvím běžných lékáren.
S užitím konopí pro léčebné účely souhlasí i rabínské autority, které rostlinu označily za košer a v závažných případech povolily užívání i během šabatu.

KONOPNÉ INOVACE
Izrael je známý jako “Start-Up Nation” a vláda klade důraz na výzkum a technologické inovace v nejrůznějších odvětvích včetně zemědelství a farmaceutického průmyslu.
Prestižní Technion – Institute of Technology nabízí speciální program pro studium problematiky léčebného konopí. To vše má velký potenciál a hovoří se o “zelené horečce” – se záměrem věnovat se pěstování, kultivaci, výrobě či vývozu konopí se zaregistrovalo kolem 500 firem.
Knesset v souvislosti s tím projednává návrh skupiny poslanců, který by dosud zakázaný vývoz umožnil.
V Tel Avivu se pravidelně koná konference CannaTech a společnost Cann10 založila specializovaný technologický inkubátor, který inovativním firmám se zaměřením na konopí nabízí podporu. Bude rozhodně zajímavé sledovat např. Seedo, Eybna nebo Syqe Medical.

INSPIRACE Z AMERIKY
V porovnání s Českou republikou je Izrael v oblasti léčebného konopí o hodně napřed. Zdrojem inspirace jsou i Spojené státy americké, zejména pak Colorado a Kalifornie. Regulace konopí je v USA v kompetenci jednotlivých států.
Významným mezníkem byl 8. listopad 2016, kdy se kromě volby prezidenta v devíti státech rozhodovalo o legalizaci konopí.
Ve čtyřech státech (Florida, Montana, Severní Dakota a Arkansas) hlasovali voliči o medikalizaci, v pěti (Kalifornie, Nevada, Arizona, Massachusetts a Maine) šlo o plnou legalizaci, resp. rekreační užívání konopí pro osoby starší 21 let. Návrhy byly ve všech státech přijaty s vyjímkou Arizony, kde zůstává v platnosti léčebný program.
Amerických států, které nějakým způsobem legalizovaly konopí je v současné době již 28 a celkem se zde registrovalo přes 2 miliony pacientů.

KONOPNÉ APPKY
Díky mobilním aplikacím jako Leafly nebo MassRoots se mohou uživatelé orientovat mezi různými druhy konopí podle obsahu THC a CBD, efektu, chuti či aroma a pomocí navigace najít nejbližší konopnou lékárnu.
S medikalizací ztrácí konopí stigma drogy a získává pověst léku. Jeho popularita roste mezi seniory, kteří často žertují, že jim konopí zlepšilo život – příbuzní a známí chodí na návštěvu častěji.


text: Pavlína Schultz
Autorka žije v Izraeli a problematice léčebného konopí se dlouhodobě věnuje.

Máte doma libeček ? Říká se mu často přírodní Maggi.

Máte doma libeček ? Říká se mu často přírodní Maggi 

Silné a aromatické koření, bez kterého se neobejde žádná kuchařka, má mnoho podob využití, a nejen v kuchyni,ale i v léčitelství.
Libeček na záhonu

Jednou z velmi prospěšných vlastností libečku je příznivý vliv na naše zažívání. Zlepšuje trávení a stimuluje produkci trávicích šťáv. Může pomoci lidem trpícím nechutenstvím, nedostatečností žaludku a žlučníku, pocitem plnosti po jídle a celkově pomalým zažíváním.

 Pokud trpíte nadýmáním, přidávejte libeček do jídla. Uleví se vám! Čaj z libečku má výrazně močopudné a tím také čisticí účinky. Naše tělo zbavuje usazených toxických látek a čistí krev. Výluh z libečku je ale prospěšný také pro jedince trpící kloubními potížemi, jako je revma, artróza nebo dna. Za tímto účelem můžeme použít všechny části rostliny, ale nejvýraznější účinek má v tomto případě kořen. Krátkým povařením sušeného kořene si připravíme čaj, který pijeme několikrát denně.

 Kořen libečku se dá ale konzumovat za čerstva, stačí když ho oloupeme a vaříme jako zeleninu, například v polévce,má stejné léčivé účinky jako listy.
Plody – semena libečku mají o něco sladší chuť než listy. Používají se jak k dochucování jídla, tak na výrobu bylinných likérů, kterým dodávají nasládle kořenitou chuť.

 Jeden z jeho léčivých účinků podle dávných lidových mouder se týká intimní sféry neboť funguje jako přirozené afrodisiakum. Bývá využíván při nemocech močových cest a lidové léčitelství ho doporučovalo na vykašlávání při onemocnění horních cest dýchacích. Čerstvé lístky libečku můžeme žvýkat jako nať petrželky, aby zamaskoval pach česneku. Libečku by se měli vyhýbat těhotné a kojící ženy (případně jeho použití konzultovat s lékařem) – samozřejmě přidání do polévky neuškodí, jde spíše o pravidelné užívání větších množství byliny. Stejně tak, by se lidé, kteří využívají jeho léčivé vlastnosti (hlavně kořene), měli vyhýbat přímému slunci a také by rozhodně na čas měli vynechat návštěvy solária (zvláště přímo po konzumaci většího množství rostliny).

Podpora správné funkce plic : libeček je výborný k redukci hlenu v plicích, zlepšuje dýchání a výměnu kyslíku v organismu, obsahuje eukalyptus, který pomáhá zmírňovat podráždění plic a zlepšuje celkový stav již po 4 dnech užívání. Libeček obsahuje sloučeniny, které mohou napomoci zmírnění některých potížím, či podrážděním místům v těle. Sloučeniny jako limonen, eugenol a quercetin. Studie zaměřené na limonen prokázaly, že pomáhá zmírnit podráždění napříč celý tělem se speciálním zaměřením na záněty tlustého střeva. Libeček je doporučován jako přírodní cesta jak bojovat proti akné a vyrážkám. Nebylo dosud přesně zjištěno, jak a čím libeček tak pomáhá, ovšem je doporučováno libeček přidat jako součást každodenní péče o pleť.

Libeček je velice efektivní v boji proti organismům jako je E. coli-bakterie, která se nachází v tlustém střevě, Salmonela, H. pylori-infekce ve střevech a H. influenzae-hnisavá respirační infekce či meningitida. Zklidňující efekt libečku pomáhá přirozeně bojovat proti symptomům alergií,tlumí uvolnění histaminu a zmenšuje podráždění způsobená přecitlivělostí na některé složky přírody. Kromě jiných využití, libeček je též výborný jako zklidňující prostředek při PMS a v době menstruace.
 Přidáním libečku do stravy si zaručíte pohodlnější průběh menstruace. Na trávení a ledviny (i při kamenech a problémech s močením) si můžeme vytvořit směs z kořene libečku, listů černého rybízu, břízy a jalovce, kterou poté přechováváme v tmavé, suché a uzavřené sklenici. Lžíci této směsi zalijeme sklenicí vroucí vody a vše necháme deset minut louhovat. Směs se pije po přecezení, doporučované množství je půl skleničky třikrát denně.

Libečková koupel může pro změnu zlepšit krevní oběh a pomoci při menstruačních bolestech. Také působí antibakteriálně při povrchových zánětech kůže,napomáhá hojení ran a má i účinek proti plísňovým kožním chorobám.Stačí zalít čtyřicet gramů sušeného kořene této rostliny sklenicí studené vody a vařit dvacet minut. Přecedíme a nalije do vany naplněné teplou vodou a je nutno se ještě ponořit tak, aby hladina vody sahala nad naše srdce.  Koupele nohou by měly pomoci i proti mykózám a také pokud má někdo problém se zápachem nohou.

Nálev – Nálev z libečku vyrobíme přelitím usušeného rozdrceného oddenku vroucí vodou a následným louhováním. Výsledný produkt se musí cedit a pije se několikrát denně. Má efekt i při nechutenství , plynatosti a u syndromu dráždivého tračníku.

 Tinktura – Přidáme nadrcený oddenek libečku do lihu, necháme louhovat, poté scedíme a užíváme několik kapek před většími jídly proti nechutenství.

Plynutí. Je to stav, ve kterém je člověku dobře na světě, nic mu nepřekáží, má, co potřebuje...

Emoce a smartphone
Emoce je nejlepší si připouštět, nezakazovat si je, a když jsou docela silné, tak je také umět vyjádřit.
Jak mohou lidé na sobě zpozorovat, že ztrácejí sami sebe, nebo naopak že jsou takzvaně v pohodě?

Plynutí. 

Je to stav, ve kterém je člověku dobře na světě, nic mu nepřekáží, má, co potřebuje, prostě cítí, že jeho životní řeka plyne. A ne v laciném slova smyslu, že takzvaně proplouvá, ale že jsou v nějaké proporci jeho nároky a možnosti okolí. Plynutí se může zastavit, třeba přes emoci, kterou v sobě zadržuji, v utkvělé představě, kterou mám v mysli a nemůžu se přes ni přenést. Praktičtěji k tělu: důležité je všímat si svého dechu – když dech zadržuji, asi se něco ve mně děje…

To zřejmě provázejí nějaké emoce, myšlenky.
Popelka

Pokud jde o emoce, baví mě vnímat a rozšiřovat jejich škálu. Člověk přece může prožívat jeden a tentýž den různé emoce v různé intenzitě. Pokud jde o myšlenky, pozoruhodné jsou takzvané - měl bych, mělo by se, měli bychom atd. 

Jsou to příkazy, které jsme spolkli, ať už jako děti nebo jako dospělí, a které nás pronásledují dnes a denně....... 

CANNABIS Stops Parkinson´s Disease Symptoms. ONLY for Medicine!

Konopiště zámecký park illustrations...
CANNABIS is a MIRACLE PLANT from Mother Nature !! Watch Medical Marijuana's effect on Parkinson's, Part 3 of 3. Aided by a fellow Parkinson's patient and marijuana advocate, Larry tries medical marijuana for the first time. With a few drops of cannabis oil under his tongue, Larry's severe dyskinesia (uncontrolled movements), loss of voice, and tremors are calmed within in minutes! We didn't even edit the footage because the results were so startling. Please share this to help educate the public. This isn't about politics, people need to see how medical marijuana works on very real patients with very real problems!

Oblíbené příspěvky

Štítky a MENU je tu všechno o nemocech i lidech....

Humor Komentáře Sociální sítě Vtipy Zdraví Medicina Životospráva a dlouhý život Credo Experto Google+ Psychiatrie a psychologie Co je psáno jak na to Civilizační nemoci Diskuze a debaty Psychosomatická medicina Google Krásné ženy Žít je tak krásné Poznámky G+ Humor v medicíně Legrace Ostatní Svobodný internet Osobnostní patologie Prevence a zdraví Sociální patologie Spánek a jeho poruchy Prevence Internet Léčivé rostliny Můj pohled na svět Novinky a zajímavosti Stáří Videa Blogeři sobě Diferenciální diagnostika Kardiovaskulární zdraví Pozitivní myšlení Úvod Alzheimerova choroba Tipy Demence Deprese Diagnostika manipulace Fotografie Historie Interna a kardiologie Kruh Užitečné příspěvky Metabolický syndrom Racionální výživa Vtipné okamžiky Zajímavosti moderní medicina Amerika Bylinky Cippolovy zákony stupidity Demokracie Dobrý vtip! Google AdSense Infekční nemoci Patologie Skupinová hloupost Vtipné a pozitivní České momenty Židovské Život v přírodě Dehydratace Dětské lékařství Inteligence Kodex internetového diskutéra MIKROBIOLOGIE O stárnutí a stáří Oční (ophthalmologie) Pravda Trpajzlíci Verše Virtuální prohlídka měst Ze života lékařů Závislosti Řešení problémů Americké zdravotnictví Asertivita Bolest Bolest u člověka BonaFides Civilizace Facebook Gastroenterologie Geek Geny a informace Hypertensní choroba Imunita Ledviny Lymeská Borelióza MUDr. Jan Hnízdil Nemoci prostaty Nemocný vypráví Neurologie Osobnost lékaře Prostata Radkin Honzák Renata Twitter VENEZUELA strach Afty Ateroskleróza Bohemian melody and songs Bylinky a spánek Cestovní medicina Citový mozek Dlouhá cesta Erotika na internetu Erythema migrans Expert v terénu Instinkty Karel Kryl Kemel Kopírování Laboratorní diagnostika Lež Meteorosenzitivita Mozek Myšlenka dne ORL Objevy Pirátství Placebo efekt Prof. Koukolík Psychoaktivní látky Psychologie Přátelství Rakovina prostaty (caP) Rath a sedmimilionová krabice Smazání Facebooku Statečnost Stomatologie Urologie Virosa Zdravotní pojištění emoce #školní zdravotní služba #dispensární péče #prevence #pediatrie 0 závisti ACTA Admin Anatomie Bioklimatologie Blogy Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. Cholera Cholesterol Chřipka Deprivanti a deprivantství Diabetes mellitus Divizna velkokvětá Dna Dobrý voják Dětská obezita Febrilní křeče Florence and the Machine Glaukom Google Analytics Google Scholar Hepatologie Hyperpyrexie Konopí Kráťa Life at Google Literatura Lékař M.Parkinsoni Mikroorganismy Mozek a drogy Murphyho zákony Nefrologie Neuroanatomie a neurofysiologie bolesti Novinky Názory O dětství Paliativní medicina Pivo Porodnictví a gynekologie Poruchy vědomí Preexisting condition Premenstruační syndrom Psychopatie Příroda Příroda a zdraví Půst Sanitka Sokrates Stahování Steatóza jater Technické spekulace Twitter Frenzy USA Voda Václav Havel Vánoce Zahrady Ze života sestřiček Zrychlení počítače? Zácpa Obstipatio Zákon Závislost dezinformace pudy stres úzkost Škola Život s holou prdelí 7 000 000 Afektivní neurověda Akáty bílé Alergie Alicia Keys Alternativní medicina Antidepresiva Aristoteles Basshunter Beletrie Benedikt XVI. Bible Biochemie Bolesti nohou Bug Opera Bulvár Buněčné receptory Chirurgie Chronický únavový syndrom Cicero Dengue Diagnostika v oční medicině Domácí lékárna Dr WEB Dítě EKG Editace a styl psaní příspěvků Elektřina Elizabeth Blackwell Emergency Energie a my Epidemiologie Etnika Evropa Externí disk Filmy František Ringo Čech Freud Frustrace Fysiologie Fytoterapie G+ notifikace v Opeře GDX Access Gaudeamus igitur Hemagel Horečka Hudba Hunting Hyperkinetická porucha Hyperplasie prostaty Hypertenze Hypnotika Idiopathické In Vino Veritas Infekční koutky Ischemická choroba Jídlo a zdraví Kalium Kamenný most Karel Schwarzenberg Karikatura Kašel Klysma neboli klystýr Klávesové zkratky Koledy Kolokvium Lymeská Borrelióza Lásky čas Léky nové generace MEXICO MOTOROLA Droid RAZR MUDr. Plzák Maminka Manicko depresivní syndrom Marek Slabý Matka Med smrkový Meduňka Melatonin Mikrobiom Milenci Minerály Mobilní internet Moudrost Munchhausenův syndrom Muži a ženy Myslivost Narcistická porucha osobnosti Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoc z líbání Nemoci dospívání Nemoci štítné žlázy Nikon Nobelovy ceny O chřipce obecně O jmelí O lásce Oldřich Vinař Optika Ostropestřec mariánský Ovoce Očkování Paměť Pepa Řepa Pesticidy Plynové jezírko s oxygenoterapií Policie Porucha metabolismu Poznáte je? Počítače a diagnostika Proces wuauclt.exe Prof. MUDr. Pavel Pafko Propedeutika Psychiatrická onemocnění Přetížení organizmu Rady a tipy Rickrolling Rodina Rozšíření Opery Rychlá pomoc Sametová revoluce Sanitka Mercedes veteran Schemer Screenshot Serenoa repens Sex Sex a zdraví Soubory .OGG Soukromí Speciální pedagogika Sport Sportovní lékařství Spánek a léky Street View Svoboda Sůl v potravě člověka TOPLekar.cz Teotihuacan The New York Times Tipy a návody Tonometry Toxiny Transplantace Trojský kůň Tráva Třezalka U bankomatu Unwand Veverka Veřejné mínění Vilcacora Vlídné slovo Vyhledávač Výchova WD My Passport YES WE CAN YouTube prof. MUDr František Koukolík prof. Matějček prohlížeč Opera psychoanalýza Čaj Šampaňské Školní zdravotní služba Švejk

Vybraný příspěvek

Ptačí zahrady jsou barevné a sdělují radost ze života...žít je tak krásné. Idioti nejsou dnes početnější než dříve - jsou jen vzdělanější a lépe organizováni.

Ptačí zahrady jsou barevné a sdělují radost ze života Veškerá radost, kterou svět obsahuje, přichází skrze přání štěstí pro druhé. Veškeré z...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...